1v ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΑΜΠΟΥΛΑ ACTIVYL ΠΙΠΕΤΑ ΓΑΤΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ - ΠΙΠΕΤΕΣ)

Αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας 

Αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας

Αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας

Activyl 100 mg διάλυμα επίχυσης για μικρές γάτες Activyl 200 mg διάλυμα επίχυσης για μεγάλες γάτες indoxacarb

ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικό συστατικό:

Κάθε ml περιέχει 195 mg indoxacarb.

Κάθε αμπούλα του Activyl περιέχει:

Όγκος (ml)  Indoxacarb (mg)
Activyl διάλυμα επίχυσης για μικρές γάτες 0,51 100
Activyl διάλυμα επίχυσης για μεγάλες γάτες 1,03 200

Επίσης περιέχει isopropyl alcohol 354 mg/ml.

Διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας είναι κατάλληλη για τη πρόληψη
και θεραπεία των προσβολών με ψύλλους (Ctenocephalides felis).
Η αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα θεραπευτικής στρατηγικής
κατά της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας (FAD).
Τα αναπτυσσόμενα στάδια των ψύλλων στο άμεσο περιβάλλον του ζώου
θανατώνονται μετά από επαφή με ζώα που έχουν θεραπευθεί με Activyl.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί νευρολογικά συμπτώματα
(π.χ. έλλειψη συντονισμού, τρόμος, αταξία, σπασμοί, μυδρίαση και διαταραχή της όρασης).
Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν στις γάτες περιλαμβάνουν σε σπάνιες περιπτώσεις
έμετο ή σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ανορεξία, λήθαργο, υπερκινητικότητα και κραυγές.
Όλα τα συμπτώματα είναι γενικά αναστρέψιμα μετά από υποστηρικτική θεραπεία.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μία σύντομη περίοδος
υπέρμετρης σιαλόρροιας, εάν το ζώο γλύψει την περιοχή εφαρμογής αμέσως μετά από τη θεραπεία.
Αυτό δεν είναι ένδειξη τοξίκωσης και εξαφανίζεται εντός λίγων λεπτών χωρίς θεραπεία.

Η σωστή εφαρμογή (βλέπετε παράγραφο Οδηγίες για σωστή χρήση)
θα ελαχιστοποιήσει τη λείξη στο σημείο εφαρμογής.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να εμφανισθούν αντιδράσεις στη θέση εφαρμογής,
όπως παροδικός κνησμός, ερύθημα, αλωπεκία ή δερματίτιδα.
Τα συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν χωρίς θεραπεία.

Η εφαρμογή  της αντιπαρασικης αμπουλας activyl πιπετας γατας είναι δυνατόν
να προκαλέσει τοπική, προσωρινή λιπαρή εμφάνιση ή συγκόλληση τριχών στο σημείο εφαρμογής.
Είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ένα ξηρό λευκό υπόλειμμα.
Αυτό είναι φυσιολογικό και σε γενικές γραμμές θα υποχωρήσει εντός δύο ημερών μετά από την εφαρμογή.
Οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του κτηνιατρικού προϊόντος.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
  • – πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
  • – συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
  • – μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
  • – σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
  • – πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρο σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ    Γάτες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η συνιστώμενη δοσολογία για τις γάτες είναι 25 mg ινδοξακάρβης/kg σωματικού βάρους, ισοδύναμης προς 0,128 ml/kg σωματικού βάρους. Ο ακόλουθος πίνακας προσδιορίζει το μέγεθος της αμπούλας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το βάρος της γάτας:

Βάρος της γάτας (kg) Μέγεθος αμπούλας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
≤ 4 Activyl 100 mg διάλυμα επίχυσης για μικρές γάτες
>4 Activyl 200 mg διάλυμα επίχυσης για μεγάλες γάτες

Μετά από μία και μόνη εφαρμογή, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα αποτρέψει την περαιτέρω προσβολή με ψύλλους για τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ανοίξτε ένα φάκελο και βγάλτε την αμπούλα.

Βήμα 1:
Το ζώο πρέπει να είναι όρθιο για εύκολη εφαρμογή.
Με ένα χέρι κρατήστε την αμπούλα σε όρθια θέση μακριά από το πρόσωπό σας
και με το άλλο χέρι ανοίξτε το άκρο της λυγίζοντας τη προς τα μπροστά και διπλώνοντάς την προς τα πίσω.

Βήμα 2:
Διαχωρίστε το τρίχωμα μέχρι να εμφανισθεί το δέρμα και τοποθετήστε το άκρο της αμπούλας
πάνω στο δέρμα στη βάση του κρανίου, όπου η γάτα δεν μπορεί να το γλύψει.
Πιέστε σταθερά την αμπούλα εφαρμόζοντας ολόκληρο το περιεχόμενο στο δέρμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ   Δεν ισχύει.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας πρέπει να φυλάσσεται σε θέση,
την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν
δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί,
τη μεμβράνη ή την αμπούλα μετά EXP.
Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Φυλάσσετε στoν αρχικό περιέκτη, για να το προστατεύσετε από την υγρασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ