Αντιπαρασιτικο χαπι σκυλων comfortis και για γατες

Αντιπαρασιτικο χαπι σκυλων comfortis και για γατες

Comfortis:
90 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες
140 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες
270 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες
425 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες
665 mg μασώμενα δισκία για σκύλους
1040 mg μασώμενα δισκία για σκύλους
1620 mg μασώμενα δισκία για σκύλους

Κάθε δισκίο περιέχει:
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
– 270 mg spinosad 270 mg
– 425 mg spinosad 425 mg
– 665 mg spinosad 665 mg
– 1040 mg spinosad 1040 mg
– 1620 mg spinosad 1620 mg

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Μασώμενα δισκία.
Διάστικτα, στρογγυλά, επίπεδα δισκία ανοιχτού καφέ χρώματος χωρίς εγκοπή και με αμβλυμμένο άκρο,
χωρίς ενδείξεις από τη μία πλευρά και με εσώγλυφη ένδειξη στην άλλη πλευρά κάποιου από τους αριθμούς που αναγράφονται παρακάτω:
140 mg: 4222  425 mg: 4229  1040 mg: 4231   1620 mg: 4227

Διάστικτα, στρογγυλά, επίπεδα δισκία ανοιχτού καφέ χρώματος χωρίς εγκοπή και με αμβλυμμένο άκρο,
χωρίς ενδείξεις από τη μία πλευρά και με εσώγλυφη ένδειξη στην άλλη πλευρά κάποιου από τους αριθμούς που αναγράφονται παρακάτω:
90 mg: 4221  270 mg: 4223   665 mg: 4230

Είδη ζώων   Σκύλοι και γάτες.

Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων
Σκύλοι και γάτες: Θεραπεία και πρόληψη των παρασιτώσεων από ψύλλους (Ctenocephalides felis).
Με μία μόνο χορήγηση από το αντιπαρασιτικο χαπι σκυλων comfortis και για γατες,
η προληπτική επίδραση έναντι νέων παρασιτώσεων οφείλεται στην αποτελεσματική δράση
έναντι των ενηλίκων μορφών, τη μειωμένη παραγωγή αυγών και διαρκεί έως και 4 εβδομάδες.
Το αντιπαρασιτικο χαπι σκυλων comfortis μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της θεραπευτικής στρατηγικής
για τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας (FAD).

Αντενδείξεις

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους ή γάτες ηλικίας μικρότερης των 14 εβδομάδων.
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Το αντιπαρασιτικο χαπι σκυλων comfortis πρέπει να χορηγείται μαζί με το φαγητό ή αμέσως μετά.
Η διάρκεια της αποτελεσματικότητας μπορεί να μειωθεί εάν η δόση χορηγηθεί σε άδειο στομάχι.
Πρέπει να χορηγηθεί σε όλους τους σκύλους και τις γάτες του σπιτιού.
Οι ψύλλοι των κατοικίδιων συχνά μεταφέρονται στο καλάθι του ζώου και σε σημεία όπου συνήθως διαβιούν
όπως σε χαλιά και υφασμάτινες επιφάνειες, τα οποία όταν ξεκινήσει η θεραπεία θα πρέπει να ψεκαστούν,
σε περίπτωση έντονης παρασίτωσης, με το κατάλληλο εντομοκτόνο και να καθαρίζονται συχνά.

Οι ψύλλοι μπορεί να εξακολουθήσουν να υπάρχουν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση του προϊόντος
λόγω της εξέλιξης των ήδη υπαρχουσών νυμφών (pupae) σε ενήλικες ψύλλους, στο περιβάλλον.
Η τακτική μηνιαία θεραπεία με Comfortis διακόπτει τον κύκλο ζωής των ψύλλων
και μπορεί να είναι απαραίτητη για τον έλεγχο του πληθυσμού των ψύλλων σε σπίτια που έχουν μολυνθεί.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Να χορηγείται με προσοχή σε σκύλους και γάτες με προϋπάρχουσα επιληψία.
Δεν μπορεί να δοθεί ακριβής δοσολογία για σκύλους που ζυγίζουν λιγότερο από 1,3 kg και σε γάτες που ζυγίζουν λιγότερο από 1,2 kg.
Συνεπώς, δεν προτείνεται χορήγηση του προϊόντος σε μικρότερους σκύλους και μικρότερες γάτες.
Πρέπει να ακολουθείται η προτεινόμενη δοσολογία . (βλ. κεφάλαιο 4.10 για πληροφορίες σχετικά με την υπερδοσολογία).

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Η κατά λάθος κατάποση μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια
και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Να πλύνετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Από του στόματος χορήγηση
Το αντιπαρασιτικο χαπι σκυλων comfortis πρέπει να χορηγείται μαζί με το φαγητό ή αμέσως μετά.

Σκύλοι:

Το αντιπαρασιτικο χαπι σκυλων comfortis και για γατες πρέπει να χορηγείται σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα δοθούν δόσεις
των 45 – 70 mg/kg σωματικού βάρους για σκύλους & των 50 – 75 mg/kg σωματικού βάρους για γάτες:

Σωματικό βάρος                           Αριθμός δισκίων και
σκύλου (kg)         γάτας (kg)         Περιεκτικότητα δισκίου (mg spinosad)
1,3 – 2,0               1,2 – 1,8             1 x 90 mg δισκίο
2,1 – 3,0              1,9 – 2,8              1 x 140 mg δισκίο
3,1 – 3,8               2,9 – 3,6             2 x 90 mg δισκία
3,9 – 6,0               3,7 – 5,4             1 × 270 mg δισκίο
6,1 – 9,4               5,5 – 8,5             1 × 425 mg δισκίο
9,5 – 14,7                                        1 × 665 mg δισκίο
14,8 – 23,1                                      1 × 1040 mg δισκίο
23,2 – 36,0                                      1 × 1620 mg δισκίο
36,1 – 50,7                                      1 × 1620 mg δισκίο + 1 × 665 mg δισκίο
50,8 – 72,0                                      1 × 1620 mg δισκίο + 1 × 665 mg δισκίο

†Για σωματικό βάρος γάτας πάνω από 8,5kg: χορηγήστε τον απαραίτητο συνδυασμό δισκίων

Τα δισκία Comfortis είναι μασώμενα και εύγευστα για σκύλους.
Εάν ο σκύλος ή η γάτα αρνείται την απευθείας χορήγηση του δισκίου, μπορείτε να το ενσωματώσετε
στην τροφή ή απευθείας ανοίγοντας το στόμα και τοποθετώντας το δισκίο στο πίσω μέρος της γλώσσας.
Εάν προκληθεί έμετος εντός μίας ώρας από τη χορήγηση και το δισκίο είναι ορατό,
επαναλάβετε χορηγώντας στο ζώο ολόκληρη δόση για να διασφαλίσετε τη μέγιστη δράση του προϊόντος.
Σε περίπτωση που παραλειφθεί κάποια δόση, χορηγήστε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν
την επόμενη φορά που θα του προσφέρετε τροφή και αρχίστε ξανά το μηνιαίο πρόγραμμα δόσεων.

Το αντιπαρασιτικο χαπι σκυλων comfortis και για γατες πρέπει να χορηγείται με ασφάλεια ανά μηνιαία διαστήματα στην προτεινόμενη δόση.
Η υπολειπόμενη εντομοκτόνος ικανότητα του προϊόντος διαρκεί έως και 4 εβδομάδες μετά από μία μόνο χορήγηση.
Εάν επανεμφανιστούν ψύλλοι την τέταρτη εβδομάδα, το διάστημα της θεραπείας μπορεί να μειωθεί έως και 3 ημέρες για σκύλους.
Για γάτες, το πλήρες διάστημα 4 εβδομάδων ανάμεσα στις θεραπείες θα πρέπει να τηρείται,
ακόμα και αν επανεμφανιστούν ψύλλοι πριν από την ολοκλήρωση των 4 εβδομάδων.
Αναζητήστε κτηνιατρική συμβουλή σχετικά με τη βέλτιστη στιγμή να ξεκινήσετε τη θεραπεία με το εν λόγω προϊόν.

 Το αντιπαρασιτικο χαπι σκυλων comfortis χορηγείται κατόπιν ιατρικής συνταγής από κτηνίατρο.

Ρωτήστε μας σχετικά με το Προϊόν

10 + 2 =

Σχετικά Άρθρα

N1 ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ NEXGARD COMBO

ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ NEXGARD COMBO Το νέο αντιπαρασιτικο γατας NEXGARD COMBO σχεδιάστηκε ειδικά για γάτες και προσφέρει πλήρη προστασία από ένδο- και εξωπαράσιτα. Κυκλοφορεί σε μορφή αμπούλας και περιέχει τρείς δραστικές ουσίες: ezafoxolaner, eprinomectin και...

Διαβάστε Περισσότερα