A4 FRONTLINE COMBO ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ - ΠΙΠΕΤΕΣ)

Frontline Combo αμπουλες για γατες πιπετες αντιπαρασιτικες

Frontline Combo αμπουλες για γατες πιπετες αντιπαρασιτικες

Η Frontline Combo αμπουλες για γατες πιπετες αντιπαρασιτικες

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
FRONTLINE SPOT ON CAT

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστική ουσία:
Fipronil ………………..………………. 100,0 mg

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το FRONTLINE Combo SPOT ON CAT ενδείκνυται στην θεραπεία και πρόληψη της παρασίτωσης της
γάτας από ψύλλους και ψείρες.
Θεραπεία και έλεγχος της δερματίτιδας σε γάτες που είναι ευαισθητοποιημένες στους ψύλλους
(αλλεργική από ψύλλους δερματίτιδα). Συνιστάται η μηνιαία εφαρμογή στο αλλεργικό ζώο καθώς και
σε άλλες γάτες που συμβιούν με αυτές.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων, το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε γατάκια
ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων και/ή βάρους μικρότερου του 1 kg.
Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (συστηματικές παθήσεις, πυρετός κ.λπ.) ή σε ζώα υπό
ανάρρωση.
Να μην χρησιμοποιείται σε κουνέλια, καθώς μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμα
και θάνατος.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν μπορεί να παρατηρηθεί μία μικρή περίοδος
σιελόρροιας οφειλόμενη περισσότερο στα έκδοχα του προϊόντος.
Ανάμεσα σε ιδιαίτερα σπάνιες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, παροδικές δερματικές αντιδράσεις στο
σημείο εφαρμογής (φολίδωση, τοπική αλωπεκία, κνησμός, ερύθημα), και γενικός κνησμός ή
αλωπεκία έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση. Σε ειδικές περιπτώσεις, σιαλόρροια, αναστρέψιμα
νευρολογικά συμπτώματα (υπερευαισθησία, κατάθλιψη, νευρολογικά συμπτώματα), ή έμετος έχουν
παρατηρηθεί μετά τη χρήση.
Να μην χορηγείται σε υπερβολική δόση η Frontline Combo αμπουλες για γατες πιπετες αντιπαρασιτικες
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Γάτες

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οδός xορήγησης: Εξωτερική, με εφαρμογή στο δέρμα.
Δοσολογία: 1 πιπέτα των 0,5ml με 10% w/w διάλυμα για κάθε γάτα.
Ελλείψει στοιχείων ασφάλειας, το μεσοδιάστημα μεταξύ 2 θεραπειών είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Παραμερίζεται το τρίχωμα μεταξύ των ωμοπλατών, (ώστε να μη μπορεί το ζώο να γλείψει την
περιοχή), ώσπου να φανεί το δέρμα. Τοποθετείται η άκρη της πιπέτας πάνω στο δέρμα και πιέζεται
πολλές φορές ώστε να αδειάσει όλο το περιεχόμενό της απ’ ευθείας πάνω στο δέρμα. Κατά προτίμηση
σε 2 διαφορετικά σημεία. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική ύγρανση του τριχώματος καθότι αυτό
μπορεί να δημιουργήσει μια κολλώδη εμφάνιση του τριχώματος στο σημείο της εφαρμογής. Πάντως,
εάν αυτό συμβεί, θα εξαφανισθεί μέσα σε 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Μία εφάπαξ δόση παρέχει
προστασία της γάτας από τους ψύλλους για 5 εβδομάδες.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν εφαρμόζεται.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Η Frontline Combo αμπουλες για γατες πιπετες να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C
Φυλάσσεται σε χώρο ξηρό προστατευμένο από τη θερμότητα.
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος: 36 μήνες

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Να αποφεύγεται η επαφή με τα με τα μάτια του ζώου.
Είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε περιοχή όπου το ζώο δεν μπορεί να
τη γλείψει και να επιβεβαιώνεται ότι τα ζώα δεν γλείφουν το ένα το άλλο μετά τη θεραπεία.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επίδραση του πλυσίματος ή της χρήσης σαμπουάν στην
αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Όμως βασιζόμενοι σε διαθέσιμες πληροφορίες για γάτες που
πλύθηκαν μέσα στις πρώτες 2 ημέρες μετά την θεραπεία, δε συνιστάται να πλένετε τα ζώα σε
διάστημα 2 ημερών μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που στο ζώο παραμείνουν κρότωνες, η μετάδοση μολυσματικής νόσου δεν μπορεί να
αποκλειστεί τελείως, εάν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.
Σε περίπτωση μαζικής μόλυνσης ή στην αρχή των μέτρων ελέγχου, θα πρέπει το περιβάλλον στο
οποίο διαβιούν (το καλάθι του ζώου, το κρεβάτι και οι συνήθεις χώροι ανάπαυσης όπως, χαλιά και
άλλα έπιπλα) να απολυμαίνονται κατάλληλα παρασιτοκτόνα και να πλένονται συχνά.

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τα άτομα που χορηγούν το φάρμακο
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει βλεννώδη μεμβράνη και ενόχληση στα μάτια. Επομένως, θα πρέπει
να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το στόμα και τα μάτια. Ζώα ή χειριστές με γνωστή
υπερευαισθησία σε παρασιτοκτόνα ή οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το Frontline
Spot on Cat. Αποφύγετε την επαφή του περιεχομένου με τα δάχτυλα. Αν αυτό συμβεί, πλύνετε τα
χέρια με σαπούνι και νερό.
Μετά από κατά λάθος επαφή, τα μάτια θα πρέπει να ξεπλένονται προσεκτικά με καθαρό νερό.

Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

Δεν θα πρέπει να πιάνουμε τα ζώα υπό θεραπεία έως ότου το σημείο εφαρμογής στεγνώσει, και τα
παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τα υπό θεραπεία ζώα μέχρι να στεγνώσει το σημείο εφαρμογής.
Επομένως συνιστάται να μην θεραπεύουμε τα ζώα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νωρίς το
βράδυ, και τα ζώα που υπέστησαν πρόσφατα θεραπεία δεν επιτρέπεται να κοιμούνται μαζί με τους
ιδιοκτήτες, ειδικότερα με τα παιδιά.
Να μην καπνίζετε, πίνετε ή τρώτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Το πλήρες φύλλο οδηγιών ΕΔΩ

Η Frontline Combo αμπουλες για γατες πιπετες αντιπαρασιτικες χορηγείται κατόπιν ιατρικής συνταγής από κτηνίατρο.

Σχετικά Άρθρα

N1 ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ NEXGARD COMBO

ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ NEXGARD COMBO Το νέο αντιπαρασιτικο γατας NEXGARD COMBO σχεδιάστηκε ειδικά για γάτες και προσφέρει πλήρη προστασία από ένδο- και εξωπαράσιτα. Κυκλοφορεί σε μορφή αμπούλας και περιέχει τρείς δραστικές ουσίες: ezafoxolaner, eprinomectin και...

Διαβάστε Περισσότερα