Seresto κολαρο σκυλου

Το Seresto κολαρο σκυλου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Απαιτείται κτηνιατρική συνταγή.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για τη θεραπεία (Ctenocephalides felis) και την πρόληψη της παρασίτωσης από ψύλλους
(Ctenocephalides felis, C. canis) για 7 με 8 μήνες.
Προστατεύει το άμεσο περιβάλλον του ζώου ενάντια στην ανάπτυξη των προνυμφικών σταδίων των
ψύλλων για 8 μήνες.
Το Seresto μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας στρατηγικής θεραπείας
για τον έλεγχο της Αλλεργικής από Ψύλλους Δερματίτιδας (ΑΨΔ).
Το προϊόν έχει σταθερή ακαρεοκτόνο αποτελεσματικότητα ενάντια στις παρασιτώσεις από κρότωνες

(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) και απωθητική (αποτροπή γεύματος)
αποτελεσματικότητα ενάντια στις παρασιτώσεις από κρότωνες (Ixodes ricinus,
Rhipicephalus sanguineus) για 8 μήνες.

Είναι αποτελεσματικό εναντίον των προνυμφών, των νυμφών και των ενήλικων κροτώνων.

Οι κρότωνες που ήδη υπάρχουν στο σκύλο πριν από την εφαρμογή μπορεί να μην εξολοθρευτούν
μέσα σε 48 ώρες μετά την εφαρμογή του περιλαίμιου και μπορεί να παραμείνουν προσκολλημένοι και ορατοί.
Για το λόγο αυτό, συνιστάται η απομάκρυνση των κροτώνων που ήδη υπάρχουν στο
σκύλο κατά τη στιγμή της εφαρμογής.
Η πρόληψη των παρασιτώσεων από νέους κρότωνες ξεκινά μέσα σε δύο μέρες μετά την εφαρμογή του περιλαίμιου.
Για τη θεραπεία παρασίτωσης από φθείρες με στοματικά μόρια μασητικού τύπου (Trichodectes canis).

Το προϊόν παρέχει έμμεση προστασία ενάντια στη μετάδοση των παθογόνων Babesia canis vogeli και
Ehrlichia canis από τον κρότωνα-φορέα Rhipicephalus sanguineus, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της
πιροπλάσμωσης του σκύλου και της ερλιχίωσης του σκύλου για 7 μήνες.
Σε ιδανική περίπτωση, το περιλαίμιο θα πρέπει να εφαρμόζεται πριν από την έναρξη της εποχής των
ψύλλων ή των κροτώνων.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην εφαρμόζεται σε κουτάβια ηλικίας μικρότερης των 7 εβδομάδων.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Seresto

Περιστασιακά, τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή, μπορεί να παρατηρηθούν ήπιες διαταραχές της
συμπεριφοράς που μπορεί να περιλαμβάνουν ξύσιμο στο σημείο εφαρμογής σε ζώα που δεν έχουν
συνηθίσει να φορούν περιλαίμια.
Εξασφαλίστε ότι το περιλαίμιο δεν έχει εφαρμοστεί πολύ σφικτά.
Ήπιες αντιδράσεις, όπως κνησμός, ερύθημα και απώλεια τριχώματος μπορεί να εμφανιστούν στο
σημείο εφαρμογής.

Αυτά έχουν αναφερθεί ως σπάνια και συνήθως υποχωρούν μέσα σε 1 με 2
εβδομάδες χωρίς την αφαίρεση του περιλαίμιου.
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η προσωρινή αφαίρεση του περιλαίμιου μπορεί να προταθεί,
μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αντιδράσεις όπως δερματίτιδα, φλεγμονή, έκζεμα ή δερματικές
αλλοιώσεις μπορεί να εμφανιστούν στο σημείο εφαρμογής και σε αυτά τα περιστατικά συνιστάται η
αφαίρεση του περιλαίμιου.

Επίσης,

στους σκύλους, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί αρχικά να συμβούν ήπιες και παροδικές
αντιδράσεις, όπως κατάθλιψη, αλλαγή στην πρόσληψη τροφής, σιελόρροια, έμετος και διάρροια.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο κανόνα:

πολύ συχνή (προσβάλλει περισσότερο από 1 στα 10 ζώα)
συχνή (προσβάλλει 1 έως 10 ζώα στα 100 ζώα)
μη συνηθισμένη (προσβάλλει 1 έως 10 ζώα στα 1000 ζώα)
σπάνια (προσβάλλει 1 έως 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
πολύ σπάνια (προσβάλλει λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)
όχι γνωστή (η συχνότητα δεν μπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιμα δεδομένα).
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

Φυλλαδιο

Στοιχεία από μελέτες αποτελεσματικότητας του seresto αντιπαρασιτικο κολαρο σκυλου κατά των φλεβοτόμων / σκνιπών
(Phlebotomus perniciosus) έδειξαν μεταβλητή απωθητική αποτελεσματικότητα (αποτροπή γεύματος), η οποία κυμαινόταν από 65
έως 89% για 7-8 μήνες μετά την αρχική εφαρμογή του περιλαίμιου.

Δεδομένα από 3 κλινικές μελέτες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε ενδημικές περιοχές δείχνουν
σημαντική μείωση του κινδύνου μετάδοσης Leishmania infantum από φλεβοτόμους (σκνίπες) σε σκύλους που
έχουν υποστεί αγωγή, σε σύγκριση με σκύλους που δεν έχουν υποστεί αγωγή.
Ανάλογα με το μολυσματικό φορτίο των φλεβοτόμων (σκνιπών), η αποτελεσματικότητα
στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης της λεϊσμανίωσης κυμάνθηκε από 88,3 έως 100%.

Τα περιλαίμια ήταν σε θέση να βελτιώσουν την παρασίτωση από Sarcoptes scabiei σε προ-μολυσμένους σκύλους,
οδηγώντας σε πλήρη ίαση έπειτα από τρεις μήνες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας

Το Seresto κολαρο σκυλου

Ρωτήστε μας σχετικά με το Προϊόν

9 + 11 =

Σχετικά Άρθρα